Tfn. 676 640 478 · esburotell@esburotell.com

IMPORTANT
per reserves a partir del 24 de juny contactar al 602 440 440 o info@esburotell.com
IMPORTANT
per reserves a partir del 24 de juny contactar al 602 440 440 o info@esburotell.com

Inscripcions Campus Estiu

INSCRIPCIONS

Documentació a aportar

  • Foto tamany carnet del nen/a *
  • Targeta sanitària (seguretat social o assegurança privada) *
  • Llibre familia si aplica descompte germans

INFORMACIÓ IMPORTANT

Per a realitzar la inscripció d’un o més germans i/o germanes s’hauran de realitzar per separat. Únicament s’haurà d’aplicar el descompte per germans/as a partir del segon germà/a.
Per a més informació info@esburotell.com o telefonant al 602440440.

Normativa que regirà les activitats

Informació General

El campus d’estiu està dirigit a nens de 3 a 14 anys. En cap cas podran inscriure’s nens que no estiguin dins d’aquest marge d’edat.

Els nens/as entraran al campus d’estiu acompanyats per un familiar i sortiran quan un familiar els vingui a recollir (excepte en el cas del servei d’autobús que es realitzarà la recollida en la seva corresponent parada).Els nens/as hauran d’anar al grup d’edat que els correspongui, en cap cas cap nen/a podrà estar dins d’un grup que no correspongui a la seva edat. Exceptuant les activitats comunes que s’estableixen des de l’organització del campus.se prega puntualitat, tant a l’entrada com a la sortida del campus.Els nens/as hauran d’anar amb compte amb les instal·lacions i material del campus d’estiu. Serà responsabilitat dels pares solucionar els desperfectes i danys que el seu fill/a pugui ocasionar.

Tots els nens/as hauran de portar roba i calçat esportiu per a assistir al campus i els dies que tinguin piscina una bossa amb un necesser, crema solar, tovallola, capell per a nedar, xancletes i vestit de bany.

Tal com hem reflectit en els objectius generals i específics el campus no és lloc on el nen faci treballs escolars per tant no podrà portar els deures de l’escola.

Expulsions

En el cas que un nen no compleixi les normes que regiran el correcte desenvolupament del campus es parlarà amb ell en privat i en el cas que fos necessari amb la seva família. Si la conducta es repeteix es presentarà un informe a l’inspector del campus perquè, amb el seu vistiplau, es pugui procedir a l’expulsió del nen de l’activitat.

Relació amb els pares

Durant el funcionament del campus, cada dia de 9.00h a 11.00h, tindran a la seva disposició al director/a per a qualsevol consulta o informació sobre el seu fill/a per atenció telefònica.